FUJI sangyo
FUJI sangyo
FUJI sangyo
FUJI sangyo
FUJI sangyo
FUJI sangyo
FUJI sangyo
FUJI sangyo
FUJI sangyo
FUJI sangyo
FUJI sangyo
FUJI sangyo

FUJI sangyo

Architects_Schemata Architects
Construction_TANK
Design_Rikako Nagashima (sign)
Photo_Kenta Hasegawa
Minato-ku, Tokyo
2013.6