ひばりが丘の家
ひばりが丘の家
ひばりが丘の家
ひばりが丘の家
ひばりが丘の家
ひばりが丘の家
ひばりが丘の家
ひばりが丘の家
ひばりが丘の家
ひばりが丘の家
ひばりが丘の家
ひばりが丘の家
ひばりが丘の家
ひばりが丘の家
ひばりが丘の家

ひばりが丘の家

Design_studio PHENOMENON (Fumihiko Sato)
Construction_dessence,TANK(Ai Noguchi)
Location_Higashikurume-shi,Tokyo
Photography_DAISUKE SHIMA NACASA & PARTNERS INC.
2014